juuli 17, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Buller Uudised Ühiskond

Palgatõusu ootus püsib jätlkuvalt kõrge

sisuturundus euroraha

Äsja ilmunud tööturu monitooringust selgub, et töötajate seas on endiselt kõrge ootus palgatõusule ning üldine palgarahulolematus on püsivalt suur.

Uuringust selgus, et 77 protsenti vastanutest ootab palgatõusu vahemikus 11-15 protsenti, kajastades selgelt soovi saavutada õiglasem tasu oma panuse eest tööandjale. 

Tööandjatele ja töötajatele suunatud tööturu monitooringu viis CV-Online läbi veebruaris 2024, küsitledes üle 100 erineva suuruse ja profiiliga tööandja esindajat ning 2242 töövõtjat.

Üllatav on, et 44,7 protsenti vastanud töötajatest ei ole praegu uut tööd otsimas, kuid nad on avatud uutele võimalustele. Peamiste motivaatoritena tõid nad esile rahulolematuse oma praeguse palgaga, nii vastas 46 protsenti. 36 protsenti tõid esile vajaduse rohkemate arenguvõimaluste järele ning 34 protsenti vastanud töötajatest tundsid muret ettevõtte juhtimisstiili üle. See viitab selgelt sellele, et töötajatele on oluline mitte ainult materiaalne hüve, vaid ka töökeskkonna ja juhtimiskultuuri kvaliteet.

CV.ee turundusjuhi Karla Oderi sõnul kinnitavad uuringu tulemused, et töötajate ootused palgataseme suhtes on endiselt kõrged ning selleks, et ettevõttes ei oleks palju vaikselt loobujaid, tuleks ettevõtetel leida võimalus, kuidas tulla töötajate soovidele vastu.

Uuringu viis läbi CV.ee – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.    

Allikas: BNS via Buller Meedia | Pilt: Shutterstock